כּוֹסיתcyathium

תפרחת קטנה של מיני הסוג חלבלוב הדומה במראה לפרח יחיד (ראה בתיאור הסוג הנ״ל וציורים 1158, 1159).