כָּנָףwing

שפה או תוספת דקה, קרומית או גלדנית, המקיפה את הזרע (ציורים 345ג, 1806ג) או את הפרי או מצורפת אליהם (ציורים 375ב, 380); מלל ירוק או קרומי העובר לאורך הגבעול או הענף (ציור 1464 א).