כַּניתstylopodium

הבסיס המעובה של שני עמודי־העלי אשר לפרח של משפחת הסוככיים (ציור 1355כ).