כַּנְפיתsamara

פרי יבש בן זרע אחד המצויד בכנף גדולה פחות או יותר (ציור 121ב).

איור הממחיש את תיאור המונח