כְּריכהspire

סיבוב אחד של הבורג, הקפה יחידה של קו הסליל.