כְּמֵהיןtruffles (Tuberales)

פטריות מסדרת הכמהיאים אשר גוף־הרבייה שלהן תת־קרקעי ודומה לפקעת של תפוח־אדמה.