טַפּילparasite

צמח הנטפל על צמח אחר שממנו הוא מקבל את כל מזונותיו או חלק מהם.