טַבּוּרִיתhilum

הצלקת הנשארת על קליפת הזרע במקום חיבורו אל עוקץ-הביצית (פוניקולוס); הצלקת הנשארת על הפרי במקום חיבורו אל הציר או אל העוקץ.