חרוּקcrenulate

עלה בעל שיניים מעוגלות ומפרצים חדים (ציור 42).

איור הממחיש את תיאור המונח