חרוּזperfoliate

עלה המקיף בבסיסו את הגבעול, והגבעול ״חודר״ דרכו (ציור 30).

איור הממחיש את תיאור המונח