חוֹל־חַמְרהHamra, sandy-loam

קרקע חולית אדומה־חומה, עשירה בחרסיות ודלה בגיר. מצויה במישור החוף (עיין הקדמה, סעיף 3.1.1.).