חֹד (חוד)point

קצה חד של עלה או איבר אחר של הצמח.