חָשּוּףnaked

מגולה; שאינו מכוסה שערות או מוצים, וכדומה.