חָפֶהbract

עלה קטן, ירוק או צבעוני או קרומי, שמחיקו יוצא עוקץ הפרח או עוקץ התפרחת (ציורים 74ב, 437ג1).

איור הממחיש את תיאור המונח