חַמָדָהhammada

מדבר חצץ; על־פי־רוב מישורים של חצץ צורני שחור במדבריות חמים.