חַד-שְׁנָתִיannual

צמח (עשב) שאינו חי יותר משנה אחת ואין למצוא בו לא חלקים מעוצים, לא שרידים של חלקים מן השנה הקודמת ולא ניצני התחדשות מלבד זה המצוי כזרע.