חַד־מיניmonosexual

פרח המכיל רק אבקנים או רק עליים, אבל לא אבקנים ועליים יחד (השווה — דו־מיני).