חַד־בַּדיתmonochasium

צורת הסתעפות שבה פרח או תפרחת מסיימים את הציר הראשי וסעיף צדדי ממשיך לצמוח ומהווה את המשך הציר (ציור 80).

איור הממחיש את תיאור המונח