חַד־בֵּיתיmonoecious

בעל פרחים חד־מיניים (ראה שם); הפרחים נמצאים על אותו הענף או על ענפים שונים של אותו הצמח.