חֵיק (העלה)axil

הזווית הנוצרת בין הגבעול לבין העלה או החפה.