חֵיקיתaxile

פלצנטה (שליה, הרקמה הנושאת את הביציות) הערוכה בזווית שבה נפגשות שתי מחיצות סמוכות של השחלה (ציורים 105, 126).

ציור 105 – שחלה בת 3 עלי־שחלה: א. השחלה במבט מהצד, ב. חתך רוחב של א (היפותטי), ג. חתך רוחב של א (ממשי), הפלצנטציה זוויתית, ד. חתך רוחב בשחלה בעלת פלצנטציה מרכזית.
ציור 126 – ענבה: דופן הפרי (הפֶּריקַרפּ) עשוי שלושה חלקים: חיצוני המכיל חומרי צבע (אֶקסוֹקַרפּ), חלק אמצעי עבה ועסיסי (מֶזוֹקַרפּ) וחלק פנימי קרומי (אֶנדוֹקַרפּ).

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח