זיגְזַגיzigzag

עשוי בצורת קו עקום שבור, הנוטה פעם לצד אחד ופעם לצד שכנגדו.