זֶרעseed

איבר המתפתח מן הביצית המופרית; כולל בתוך קליפה עובר ועל־פי־רוב רקמה המכילה חומרי
תשמורת.