הֶלְקֵטcapsule

פרי יבש בן זרעים מרובים; ההלקט נפתח על-ידי קשוות (ציורים 1235ב, 1296ב), או על-ידי מכסה (ציור 112), או על-ידי שיניים קטנות (ציור 114), או על-ידי נקבים.

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח