דמוי ביצה הפוכהobovate

כנ”ל, אבל ראשו קהה ורחב ובסיסו צר וחד (ציור 8).

איור הממחיש את תיאור המונח