דמוי אליפסהelliptical

עלה (או חלק אחר של הצמח) ששני קצותיו מעוגלים ובאמצעו רוחבו מגיע למחצית אורכו (ציור 645ג).