דמוּי אִזמֵלlanceolate

עלה (או חלק אחר של הצמח) צר, ששני קצותיו מחודדים ושרוחבו הגדול ביותר מרוחק מן הבסיס כדי שליש בערך של כל האורך כולו (ציור 10).

איור הממחיש את תיאור המונח