דיסקוּסdisc

גוף פחוס כעין לוח עגול (ציורים 588ב, 654ב).