דו־קַרניdichotomous

המסתעף לשני סעיפים שווים פחות או יותר (ציור 81).

איור הממחיש את תיאור המונח