דוּרwhorl

קבוצה של 3 או יותר עלים או פרחים או חלקי פרח הערוכים במעגל מסביב למפרק או על גבי המצעית של הפרח וכו׳ (ציור 4, 84).

ציור 4 – עלים ערוכים בדוד; ציור 84 – אברי הפרח: א. עלה־גביע, ב. עלה־כותרת, ג. אבקן, ד. שחלה בעלת שלושה עלי־שחלה מאוחים

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח