דוּ־שְנתיbiennial

צמח שמחזור חייו מסתיים, באקלים של ארץ מוצאו, לאחר יותר משנה ותוך שנתיים; פריחתו
בשנתו השנייה.