דוּ־פְּסיגִיִיםdicotyledoneae

ראה עמ’ 94 בספר – המגדיר לצמחי בר בארץ ישראל מאת נ. פינברון-דותן, א. דנין.