דוּ־בַּדי או דוּ־בַּדיתdichasium

צורת הסתעפות שבה פרח או תפרחת מסיימים את הציר הראשי וזוג סעיפים צדדיים ממשיכים
לצמוח.