דוֹקרָניprickly

קוצני במקצת, מצויד בחוד קשה או בשֵׁך .