דוֹלינהdoline

שקע מקומי בנוף של סלעים גירניים שצורתו עגולה או סגלגלה ומורדותיו מחוספסים. קוטרו ממטרים ספורים עד 500 מ׳. נוצר על־ידי המסת סלעי גיר.