דוֹלוֹמיטdolomite

מינראל הבנוי בעיקר מפחמה של סידן ומגניון. יש סלעים שבהם זהו המינראל העיקרי ומכנים גם אותם בשם זה.