דּוּ-בֵּיתִיdioecious

צמח בעל פרחים חד־מיניים (ראה שם); פרחיו האבקניים נמצאים על צמח אחד ופרחיו העליניים על צמח אחר.