דָפְניתparietal

פלצנטה (שליה, הרקמה הנושאת את הביציות) הערוכה לאורך הדופן של השחלה; במקרה זה השחלה היא בת מגורה אחת בלבד, ואם היא בת שתי מגורות המחיצה היא מחיצה מדומה (ציור 104).

איור הממחיש את תיאור המונח