דַרְדֶרֶתscree, rock fall

מדרון תלול בלתי יציב, מכוסה אבנים או חצץ המידרדרים על פניו, על פי רוב במגע עם המצע הסלעי (bedrock).