דְמוּי תְריסpeltate

עלה שפטוטרתו מחוברת אל אמצע הטרף (בצדו התחתון) ולא אל בסיסו (ציורים 31, 740).

ציור 31 – דמוי תריס

איור הממחיש את תיאור המונח