דְמוּי פּעֲמוןcampanulate

כותרת שצורתה כצורת פעמון (ציור 89).

איור הממחיש את תיאור המונח