דְמוּי עֲדָשָהlenticular

עגלגל ומגובנן במקצת במרכזו.