דְמוּי סַרְגֵלlinear

עלה (או חלק אחר של הצמח) צר וארוך (אורכו גדול פי 3 או יותר מרוחבו) ושפתיו מקבילות פחות או יותר זו לזו (ציור 12).

איור הממחיש את תיאור המונח