דְמוּי משפֵּךfunnel-shaped

כותרת או עטיף ההולכים וצרים כלפי מטה כעין משפך (ציור 90).

איור הממחיש את תיאור המונח