דְמוּי מרצֵעsubulate

עלה צר, קצר ומחודד בראשו ודומה במקצת למרצע של סנדלרים (ציור 14).

איור הממחיש את תיאור המונח