דְמוּי מרזֵבcanaliculate

עלה או פטוטרת של עלה וכו׳ ששפתותיו מורמות כעין מרזב וחתך הרוחב שלו דומה לקשת או חצי־טבעת או לאות V.