דְמוּי מסרקpectinate

עלה (או חלק אחר של הצמח) שסוע או מחולק לאונות צרות וארוכות, הערוכות כשיני המסרק; האונות סמוכות זו לזו ושוות זו לזו.