דְמוּי מסמר

כותרת שחלקה התחתון עשוי צינור ארוך וחלקה העליון עשוי אוגן אופקי פחות או יותר (ציור 91).

איור הממחיש את תיאור המונח