דְמוּי מניפהflabelliform, fan-shaped

עלה הדומה בצורתו למניפה או שקיפוליו דומים לקפלי מניפה.