דְמוּי מחרוזתmoniliform, necklace-shaped

פרי מוארך ומשונץ ברווחים שבין זרע אחד למשנהו (ציור 111).

איור הממחיש את תיאור המונח